Întrebare scrisă E-9408/10 Diogo Feio (PPE) adresată Comisiei. Violența împotriva femeilor și copiilor din Pakistan