POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Letno poročilo o operacijah humanitarne pomoči Evropske unije, financiranih leta 2018