SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o operáciách humanitárnej pomoci Európskej únie financovaných v roku 2018