RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Raportul anual privind operațiunile de ajutor umanitar ale Uniunii Europene finanțate în 2018