VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Jaarverslag over de in 2018 gefinancierde humanitaire hulpacties van de Europese Unie