KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Gada ziņojums par Eiropas Savienības humānās palīdzības darbībām, kas finansētas 2018. gadā