KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2018 m. finansuotų Europos Sąjungos humanitarinės pagalbos operacijų metinė ataskaita