ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад за операциите за хуманитарна помощ на Европейския съюз, финансирани през 2018 г.