Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa- Parlamentet om forslag til Rådets direktiv om indførelse af et europæisk indberetningssystem for skibe i EF- medlemsstaternes havområder (KOM(93)0647 - C3-0023/94 - 94/ 0491(SYN)) (Samarbejdsprocedure - førstebehandling)