Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1688 Z 25. septembra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/187 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2020/48)