Писмен въпрос E-011769/11 Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията. Оценка на ОИСР относно рецесията и безработицата в Гърция