Mål T-624/13: Talan väckt den 25 november 2013 — The Tea Board mot harmoniseringsbyrån — Delta Lingerie (Darjeeling)