Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/827 tal-20 ta' Mejju 2016 dwar it-tiġdid tal-mandat tal-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u fit-Teknoloġiji l-Ġodda$