C/2016/2931 Решение (ЕС) 2016/827 на Комисията от 20 май 2016 година за подновяване на мандата на Европейската група по етика в науката и новите технологии