Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/56/EÜ, 27. september 2001 , mootorsõidukite ja nende haagiste kütteseadmete kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 78/548/EMÜ