Verordening (EEG) nr. 838/86 van de Commissie van 20 maart 1986 inzake de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, voor verwerking in de Gemeenschap, van rundvlees uit de voorraden van de interventiebureaus en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 91/86