Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки