Διοικητικη επιτροπη για τον συντονισμο των συστηματων κοινωνικησ ασφαλισησ Αποφαση αριθ. H4, της 22ας Δεκεμβρίου 2009 , όσον αφορά τη σύνθεση και τις μεθόδους εργασίας της Επιτροπής Λογαριασμών της Διοικητικής Επιτροπής για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και για τη συμφωνία ΕΚ/Ελβετίας)