Ģenerāladvokāta Mischo secinājumi, sniegti 1988. gada 6.jūlijā.