Europeiska unionens officiella tidning, L 399, 30 december 2006