2016 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/559, kuriuo pieno ir pieno gaminių sektoriuje leidžiama sudaryti susitarimus dėl gamybos planavimo ir priimti su tuo susijusius sprendimus$