Писмен въпрос E-008311/11 Syed Kamall (ECR) до Комисията. Учебен стаж в Словакия