Zadeva C-33/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 13. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk – Avstrija) – Čepelnik d.o.o./Michael Vavti (Predhodno odločanje – Člen 56 PDEU – Svoboda opravljanja storitev – Omejitve – Storitve na notranjem trgu – Direktiva 2006/123/ES – Delovno pravo – Napotitev delavcev za izvedbo gradbenih del – Prijava delavcev – Hramba in prevod plačilnih listov – Ustavitev plačil – Plačilo varščine s strani prejemnika storitev – Zavarovanje morebitne denarne kazni, ki bi bila naložena izvajalcu storitev)