Cauza C-33/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 13 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk – Austria) – Čepelnik d.o.o./Michael Vavti (Trimitere preliminară – Articolul 56 TFUE – Libera prestare a serviciilor – Restricții – Servicii în cadrul pieței interne – Directiva 2006/123/CE – Legislația muncii – Detașare a unor lucrători în vederea efectuării unor lucrări de construcții – Declarare a lucrătorilor – Păstrarea și traducerea fișelor de salariu – Sistarea plăților – Plata unei garanții de către destinatarul serviciilor – Garanție pentru o eventuală amendă aplicată prestatorului de servicii)