Asia C-33/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 13.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk – Itävalta) – Čepelnik d.o.o. v. Michael Vavti (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 56 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Rajoitukset — Palvelut sisämarkkinoilla — Direktiivi 2006/123/EY — Työoikeus — Työntekijöiden lähettäminen rakennustöiden suorittamista varten — Työntekijöiden ilmoittaminen — Palkkakuittien säilyttäminen ja kääntäminen — Maksujen suorittamisen lopettaminen — Palvelun vastaanottaja maksaa vakuuden — Palvelun suorittajalle mahdollisesti määrättävän sakon takaaminen)