Дело C-696/19 P: Жалба, подадена на 20 септември 2019 г. от г-н Andreas Hauzenberger срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 11 юли 2019 г. по дело T-349/18 — Andreas Hauzenberger/EUIPO