Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 52, 27 luty 2008