Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 52, 2008. gada 27. februāris