Euroopan unionin virallinen lehti, L 52, 27. helmikuuta 2008