Lieta T-695/20: Prasība, kas celta 2020. gada 18. novembrī – OG/EIB