Europeiska unionens officiella tidning, L 272, 14 oktober 2008