Решение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 17 януари 2001 г.