ETA:n sekakomitean päätös N:o 233/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012 , yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta