Zadeva T-506/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. julija 2016 – Grandi Navi Veloci/Komisija