Дело T-506/14: Определение на Общия съд от 12 юли 2016 г. — Grandi Navi Veloci/Комисия