Γραπτή ερώτηση αριθ. 1080/89 του κ. Γεωργίου Ρωμαίου προς την Επιτροπή Θέμα: Πρόβλημα ανταγωνισμού στον τομέα του κοινοτικού τουρισμού