RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN RAPORTUL ANUAL PE 2011 PRIVIND ASISTENȚA FINANCIARĂ PENTRU EXTINDERE (IPA, PHARE, CARDS, INSTRUMENTUL DE PREADERARE PENTRU TURCIA, FACILITATEA DE TRANZIȚIE)