ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ώρα των αποφάσεων για το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027 Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-18 Οκτωβρίου 2019