Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1095 af 25. juni 2019 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne vedrørende Bosnien-Hercegovina og Rusland på listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen (meddelt under nummer C(2019) 4285) (EØS-relevant tekst.)