Regulamentul (UE) nr. 613/2013 al Comisiei din 25 iunie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1451/2007 în ceea ce privește substanțele active suplimentare din produsele biocide care urmează a fi examinate în cadrul programului de reexaminare