2013 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 613/2013, kuriuo dėl papildomų biocidinių produktų veikliųjų medžiagų, kurias reikia ištirti pagal peržiūros programą, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1451/2007