Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9966 – EQT/Colisée) (Tekst mający znaczenie dla EOG)