Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9966 – EQT/Colisée) (Text s významem pro EHP)