Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1295 της Επιτροπης, της 1ης Αυγούστου 2019, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1469 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα, καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας, ύστερα από μερική ενδιάμεση επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036