Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie sprostowania decyzji wykonawczej Komisji z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji nazwy produktu sektora wina, o której to zmianie mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (Dealurile Sătmarului (ChOG) 2020/C 100/06