Komission täytäntöönpanopäätös, Annettu 19. maaliskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklassa tarkoitetun, erään viinialan nimityksen eritelmän muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä 25 päivänä kesäkuuta 2019 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen oikaisemisesta (Dealurile Sătmarului (SMM)) 2020/C 100/06