Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2020, kterým se opravuje prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2019 o zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 v Úředním věstníku Evropské unie (Dealurile Sătmarului (CHZO)) 2020/C 100/06