Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1882 z 8. novembra 2019, ktorým sa začínajú postupy obstarávania na výšku pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja