ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3342/01 υποβολή: Catherine Stihler (PSE) προς το Συμβούλιο. Σύσκεψη τωνπουργών ΕΕ αρμόδιων για το παιδί, που οργάνωσε η βελγική προεδρία.