Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen – Genomsnittliga kostnader för vårdförmåner